Bättre information,

bättre beslut

Personaliserad guidning under fertilitetsbehandlingar

1 av 6 par behöver hjälp att bli eller förbli gravida. Läkare som har för lite tid och ett internet som är fyllt av mer eller mindre trovärdig information och budskap från vinstdrivande kliniker, bidrar till att patienter känner sig förvirrade och osäkra på om de får tillgång till bästa möjliga vård givet deras individuella situation. Infertilitetspatienter uppvisar redan lika höga stressnivåer som cancerpatienter - att inte känna sig informerad eller i kontroll skapar såklart bara mer stress. 

 

Vår app kommer att erbjuda data- och community-drivet stöd. Du kommer att kunna tracka dina diagnoser och behandlingar, och få påminnelser om mediciner och läkarbesök, men också transparent och personaliserad guidning kring behandlingsalternativ. Vi vill ge patienter ett verktyg att kunna optimera sin behandling och ta mer informerade beslut. 

 

Tjänsten är under utveckling i samarbete med patienter (ingen förstår era behov som ni själva), läkare och barnmorskor. Vill du bidra? 

Kunskap & Proaktivitet

Studier visar gång på gång hur låg kunskapen om fertilitetshälsa är. Det är ett område som omgärdats av mycket stigma och som har haft en låg status jämfört med andra sjukdomar. Dessutom är den tillgängliga vården reaktiv - tester görs inte innan ett problem redan konfirmerats. 

 

Vi tycker att kvinnor har rätt till mer än att “vänta och se”. 

 

Tilly Fertilitetskoll ger dig en omfattande och utbildande rapport kring fertilitetshälsa, och vad som kan vara bra att tänka på proaktivt (även om du inte vill ha barn förrän om flera år). Du får också insyn i dina individuella hormonnivåer (inklusive om din äggreserv är normal jämfört med genomsnittet i din åldersgrupp) genom ett blodprov, och råd kring vilken vidare hjälp du bör söka om du tillhör en riskgrupp. Dina resultat gås alltid igenom av en läkare. 

 

Den här tjänsten lanseras i Sverige i mars 2020.

Proaktivitet

Kunskap

Kontroll

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse

Om cookies