Vanliga frågor

Saknar du ett svar? Maila oss på hello@mytilly.co.

Vanliga frågor - Utvärdera en klinik

Vilken information behöver jag fylla i när jag utvärderar en klinik?

Vi kommer be dig att dela med dig om information inom följande kategorier:

  • Din upplevelse av kliniken, läkarna och sjuksköterskorna/barnmorskorna 

  • En summering av din behandling 

  • Grundläggande information om dig och din(a) diagnos(er) 

Hur ser en idealiskt klinikutvärdering ut?

Utgå från vilken information som skulle ha varit mest användbar för dig när du bestämde dig för vilken klinik du skulle besöka. Använd egna ord för att beskriva din upplevelse. Tänk på att detaljer och exempel gör omdömet tydligare än generella beskrivningar. Till exempel, snarare än att säga att sjuksköterskorna var “Bra!”, är det mer informativt att ge ett exempel, som ”Alla sjuksköterskorna på klinik A var väldigt omhändertagande och välkomnande. De hälsade alltid på mig vid namn och frågade hur jag hade det. När jag skulle ta de första sprutorna gick en av sjuksköterskorna noggrant igenom hur jag skulle ta dem - och hon tog sig även tid att ringa upp mig för att stämma av så att allt hade gått bra”.

Hur valde ni ut frågorna jag besvarar?

Det första urvalet av frågor har gjorts av Tillys grundare, Anna och Jenny Ann, som båda är tidigare fertilitetspatienter själva. Vi har försökt täcka in en bredd av ämnen för att säkerställa så djupgående och objektiva utvärderingar som möjligt. De flesta frågorna är obligatoriska för att säkerställa individen måste ge en bred bil av sin upplevelse. 

Plattformen har testats av patienter och vi ser fram emot mer input från kommande användare. Om du har förslag, höra gärna av dig till hello@mytilly.co.

Varför behöver ni information om mina diagnoser och min behandling? 

Vi vill att de som söker efter kliniker ska kunna hitta insikter från patienter med en liknande bakgrund som de själva. Ditt namn syns aldrig på din utvärdering, bara anonymiserad information om din(a) diagnos(er) och behandling - värdefull information för de som läser din utvärdering. 

Hur länge behöver jag ha varit patient på en klinik för att kunna skriva ett omdöme?

Du behöver inte ha genomgått och avslutat en fullständig behandling för att skriva en recension. Dina första intryck kan betyda lika mycket som någons som redan har avslutat sin behandling. Du kan också göra uppdateringar i framtiden när du kommit längre i din behandling om du skulle vilja det - bara maila oss på hello@mytilly.co.

Kan jag utvärdera enskilda läkare?

Dina erfarenheter av en kliniks läkare är självklart av viktig del av din upplevelse från den kliniken. Vi frågar därför dig hur du upplevt läkarnas professionalism, kommunikationsförmåga etc. För tillfället kan du inte utvärdera namngivna läkare separat eftersom en majoritet av vår testgrupp inte uttryckte något behov av att göra det och eftersom det skulle kunna riskera en enskilds läkares integritet utifrån gällande EU-lagstiftning om persondata (GDPR).

Hur håller säkerställer ni att min data lagras säkert?

Vi vet av egen erfarenhet att din upplevelse är djupt personlig och privat och ditt namn eller kontaktuppgifter visas aldrig publikt. Vi hanterar och lagrar din data i enlighet med de högsta säkerhetsrutinerna och gällande best practises för att säkerställa att informationen du tillhandahåller förvaras och hanteras säkert.

Kommer min läkare att veta vem jag är?

Ditt namn och din kontaktinformation visas inte i din bedömning och vi kommer aldrig att dela någon av dessa uppgifter med läkare, kliniker eller någon utanför Tilly. Men kom ihåg att om du nämner personliga detaljer i din utvärdering, så skulle din läkare kunna räkna ut vem du är. 

Var hittar jag mina utvärderingar?

Alla omdömen visas under "Min Profil". Observera att alla recensioner granskas av Tilly innan de publiceras på sidan, vilket kan ta ett par dagar. 

Du kan också ta bort tidigare omdömen via "Min Profil".

Om jag går med på att andra patienter ska kunna kontakta mig, kommer de att veta vem jag är?

All kontakt mellan användare kommer att hanteras via Tilly. Ingen annan användare kommer någonsin att få tillgång till dina person- eller kontaktuppgifter såvida du inte själv delar dem i er konversation.

Vad är Tillys riktlinjer och policy för utvärderingar?

Våra användare vill höra om din upplevelse. Detta betyder att ingen andrahandsinformation eller rykten är tillåtna. Vänligen lämna bara uppgifter baserade på dina egna erfarenheter som patient, och se till att inkludera tillräckligt med detaljer i din recension för att den ska kunna underlätta och guida andra blivande patienter.

Recensioner på Tilly behöver vara äkta, unika, lämpliga för en global publik och hålla en god ton samt respektera andras integritet. Tilly granskar alla omdömena innan de publiceras och kan när som helst välja att ta bort hela eller delar av en utvärdering. Alla omdömen som misstänks bryta mot lagen i ett land där Tilly finns etablerade som en legal enhet kommer att omedelbart tas bort. För fullständig information om vår utvärderingspolicy se våra Användarvillkor.

Vanliga frågor - Hitta en klinik

 

Jag kan inte hitta den klinik jag letar efter information om 

Endast kliniker som någon utvärderat dyker upp när du söker efter kliniker. Om det saknar information om en specifik klinik, hör av dig till oss på hello@mytilly.co.

Tilly fokuserar just nu på fertilitetskliniker och är inte i första hand tänkt för att söka efter  gynekologer. En klinik med inriktning på mer allmän/generell gynekologi kommer därför troligtvis inte att dyka upp i en sökning.

Vilken typ av information tillhandahåller Tilly? Är den tillförlitligt?

Merparten av informationen som tillhandahåll per klinik kommer från patienter. Alla omdömen kontrolleras av Tilly innan de publiceras för att undvika uppenbart vilseledande recensioner. Vi kan dock aldrig garantera att omdömena är sanningsenliga till 100%, utan måste lita på att våra användare lämnar omdömen för att hjälpa andra. Våra data inkluderar bedömningar av klinikens atmosfär, service och professionalism samt läkare och sjuksköterskor/barnmorskor. För att tillhandahålla sammanhang inkluderar vi också viss medicinska och demografisk information om varje respondent. Vi har arbetat nära patienter, kliniker och ämnesexperter för att avgöra vilken information som är relevant att inkludera. 

En del av informationen publiceras av Tilly t.ex. öppettider, klinikers hemsida etc. Vi hämtar denna data från klinikers hemsidor och nationella databaser. Om du upplever att en uppgift saknas eller är felaktig, hör av dig till oss på hello@mytilly.co.

Hur poängsätts klinikerna och hur räknas poängen ut? 

Poängen för en klinik baseras på ett genomsnitt av alla som har betygsatt kliniken. Ett exempel är det så kallade “Net Promoter Score” som baseras på frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera den här kliniken till en vän på en skala från 0-10?”. Detta är ett vedertaget sätt att mäta användarnöjdhet. För vissa poäng har vi kombinerat flera datapunkter. Till exempel, poängen gällande klinikens service, är baserad på ett genomsnitt av svaren på flera frågor gällande det ämnet. 

Var kommer data kring “behandlingsresultat” ifrån?

Vi använder nationella databaser (när sådana finns tillgängliga) för att kunna visa inrapporterade resultat från kliniker. Det är viktigt att känna till att sådan information i allmänhet är 2-3 år gammal samt att det faktum att olika kliniker attraherar patienter med olika åldersspann och diagnoser gör sådana jämförelser svåra. Många gånger finns inte heller exakta siffror tillgängliga utan enbart ungefärliga. Vi avråder därför våra användare att lägga alltför stor vikt denna information. Behandlingsresultaten bör ses som en parameter av många när du väljer klinik och vi uppmanar dig att läsa på mer om hur statistiken i klinikens land rapporteras in och publiceras samt vilka riktlinjer och begränsningar som gäller för dessa.  

Påverkas Tilly av kliniker och läkare?

Ingen klinik eller läkare har någon som helst påverkan på vilka recensioner som visas eller för helhetsbedömningen av en klinik. Vi har själva varit fertilitetspatienter och att underlätta andras fertilitetsresor kommer alltid att vara vår främsta prioritet. 

Vi har ett nära samarbete med ett antal fertilitetsläkare som delar vår passion för att förbättra fertilitetsvården, men de har ingen inverkan på vilken informationen som visas om en specifik klinik eller i enskilda recensioner.

Varför kan jag inte söka efter kliniker i min region utan endast i specifika städer?

I den första versionen av den Tillys kliniksök är det bara möjligt att söka geografiskt utifrån enskilda städer. Vi hoppas kunna möjliggöra mer sofistikerade sökningar i kommande versioner av Tilly. Om du har idéer om funktioner som du skulle vilja se i framtiden, maila oss på hello@mytilly.co.

Om jag kontaktar en annan användare, kommer de att veta vem jag är?

Det är möjligt att skriva meddelanden till andra medlemmar som har gett sitt samtycke till att besvara frågor från andra användare. All kontakt mellan användare hanteras via Tilly så ingen annan användare kommer någonsin att kunna ta del av dina person- eller kontaktuppgifter såvida du inte väljer att dela med dig av dem i er konversation.

Att all kommunikation sker via Tilly är skälet till att du måste skapa ett konto för att kunna kontakta andra användare. 

Hur länge och för vem kommer Tillys sökverktyg att vara gratis?

Alla användare har kostnadsfri tillgång till Tillys sökverktyg och det finns inga planer på att ändra det. Vi kan dock komma att ta betalt för kommande tjänster med en relation till sökverktyget. 

SE - Vad är er policy kring personuppgifter och personuppgiftshantering?

Tilly skyddar sina användares integritet, och ditt namn och kontaktuppgifter delas aldrig vidare till tredje part eller publiceras utan ditt samtycke. Du kan läsa mer i vår Personuppgiftspolicy.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse

Om cookies